načítání

obchodní společnosti SPORTECAS s.r.o.
se sídlem Na Návsi 6, 252 18 Úhonice, Česká republika
IČ: 24179353  DIČ: CZ24179353
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186052
provozovatele Sportecas fitness klubu

Obecné

Rezervace do Sportecas fitness klubu se realizují pouze přes on-line rezervační systém, který zjednodušuje správu rezervací (zadávání a rušení rezervací, platby za rezervace). Systém zároveň poskytuje podrobný přehled o čerpání kreditu či permanentek.  Veškeré aktivity na založeném uživatelském účtu jsou vždy obratem zasílány formou informačních zpráv na registrovaný email. Část informací o poskytovaných službách je rovněž zasílána formou informačních SMS zpráv na registrovaný mobilní telefon.

Bez registrace není možné využívat služeb rezervačního systému. Pokud tak nebudou nastaveny speciální lekce / rezervace. 

Podmínky registrace

Před provedením registrace je každý uživatel povinen si přečíst Podmínky a pravidla rezervačního systému a Provozní řád Sportecas fitness klubu. Registrací do rezervačního systému uživatel potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a Provozním řádem seznámil a souhlasí s jejich dodržováním.

Při porušení pravidel dle provozního řádu si provozovatel Sportecas fitness klubu vyhrazuje právo založenou registraci zrušit a odmítnou přístup uživatele do jeho prostor.

Postup registrace

Základní registraci uživatel provede na stránkách rezervačního systému.

Po otevření stránky s rozvrhem hodin ve Sportecas fitness klubu klikněte na políčko „Registrovat“. Po vyplnění políček (s označením * jsou povinná) a následném uložení vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. Tímto je registrace ukončena.

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný klient. Na jednu registraci lze rezervovat 5 lekcí dopředu. V případech, kdy uživatel nemá možnost provést rezervaci online, je možné o rezervaci požádat telefonicky.

Postup rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému
 • v kalendáři si vyberte aktivitu
 • zobrazí se okno Nastavení čerpání s dotazem, z čeho se má rezervace strhnout
 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) –  rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila + důvod nezdaru
 • v okně vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno „R“, současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedené rezervaci
 • v mimořádných případech lze rezervaci provést po dohodě na recepci
 • pokud nebude v době přihlášení dostatečný počet nahlášených klientů, v rezervačním okně bude svítit červený nápis Lekce není ještě otevřená. Chybí rezervací: x (V poli kalendáře je toto zobrazené jako žlutý trojúhelník s černým vykřičníkem)
 • Na lekci se lze přihlásit nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce

Podmínky zrušení rezervace a penalizace

Rezervaci může zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil. Většina lekcí má svou penalizační zónu, tzn. čas před lekcí, kdy je již zrušení lekce penalizováno. Pokud uživatel zruší rezervaci před penalizační zónou před zahájení lekce nebo pronájmu, systém mu vrátí příslušnou částku za vstup zpět, nebo ji po oboustranné dohodě převede na kredit. Pokud uživatel zruší rezervaci v penalizační zóně, systém již účtovanou částku, nebo vstup na permanentku nevrací v plné výši, ale účtuje si penalizační poplatek ve výši 50% ceny za lekci nebo pronájem. Penalizační zóna je uvedena u každé lekce (zobrazí se po najetí myší na lekci).

Postup zrušení rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému
 • nastavte kurzor myši na lekci v kalendáři, na kterou jste přihlášení, nebo na lekci klikněte a pak klikněte na Zrušit rezervaci
 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) –  zrušení rezervace proběhlo v pořádku, nebo zrušení rezervace proběhlo v pořádku – PENALIZACE
 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno „R“, současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace
 • ke zrušení lekce dojde automaticky v případě, že není splněna podmínka nastaveného minimálního počtu přihlášených klientů (min. počet je vždy uveden v detailu aktivity v kalendářním rozpisu). Při automatickém zrušení lekce je kredit / vstup automaticky přiřazen zpět na Váš účet.

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Práva z vadného plnění, např. plateb, úhrad kreditů a penalizace uplatňuje uživatel u provozovatele klubu na adrese sídla prodávajícího nebo elektronicky na e-mailovou fitness@sportecas.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy provozovatel klubu obdržel od uživatele reklamaci plateb. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci do 14 dnů od jejího doručení.

Podmínky náhradníka

Do pozice náhradníka se lze přihlásit nejpozději 2 hodiny před zahájením vybrané aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník, ani nedojde k automatickému přesunutí na uvolněné místo aktivního klienta.

Pokud se uvolní místo na vybrané aktivitě před časovým limitem 1h, systém automaticky uživatele přesune z náhradníka do aktivního klienta a mu automaticky stržen kredit či vstup.

Podmínky kreditního systému a postup dobití kreditu

Kredit se dobíjí na recepci Sportecas fitness klubu. Minimální částka pro dobití kreditu je 300,- Kč. Platnost kreditu od dobití je 12 měsíců. Minimální částka pro prodloužení platnosti kreditu je 300,- Kč.

Platby online přes platební bránu ComGate

Vstupy na lekce, navýšení kreditu i permanentky lze hradit online, pomocí platební brány poskytované společností ComGate. Po kliknutí na příslušné datum, hodinu a/nebo lekci uživatel zadá potřebné údaje a stiskne tlačítko REZERVOVAT. V novém okně pak zvolí způsob platby BEZHOTOVOSTNĚ, vybere způsob platby kartou nebo online bankovním převodem z výběru bank a následuje pokyny systému. V případě chybných plateb a technických problém je nutné kontaktovat podporu společnosti ComGate na emailové adrese: platby-podpora@comgate.cz nebo telefonicky na čísle: +420 228 224 267. Vratky na nevyčerpané nebo stornované lekce podléhají pravidlům uvedeným v těchto obchodních podmínkách a je nutné je řešit se společností SPORTECAS s.r.o., provozovatelem Fitness klubu.

Sportecas fitness klub, Nenačovská 6, 25218 Úhonice

Provozovatel: SPORTECAS s.r.o.

Telefon: +420 313 035 535

www.sportecas.cz

Objednat novinky